บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin 'ทุเรียน' ถือเป็นสุดยอดของผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยจำนวนมหาศาลโดยไทยถือเป็นประเทศชั้นนำของโลก ทั้งในแง่ของการผลิตปริมาณการส่งออก รวมถึงคุณภาพของทุเรียนที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่ปลูกในไทยมานานแล้วและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทุเรียนถือเป็นผลไม้แสนอร่อยที่บริโภคได้หลากหลายวิธีทั้งการบริโภคเนื้อสดเมื่อผลสุกงอม การนำไปแปรรูปทั้งการทอด กวน ทำเป็นซอส เชื่อม แช่อิ่ม ก็ล้วนแต่ให้รสชาติอร่อยแะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่เสมอ จนการปลูกทุเรียนกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนกันในหลายพื้นที่ แม้ทุเรียนจะได้รับความนิยมมากและมีราคาจำหน่ายสูงแต่กระบวนการปลูก ดุแลรักษา รวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนั้นยุ่งยากมากใช้งบลงทุนสูง ใช้เวลานาน รวมถึงต้องมีความพร้อมในหลายด้านทั้งดินที่ใช้ปลูก ยาบำรุง รวมถึงต้องใช้แรงงานที่มีทักษะเฉพาะทุเรียนจึงมีปลูกอย่างจริงจังในไม่กี่จังหวัดของไทย นี่คือรายชื่อจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดของไทย(ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563)จังหวัดชุมพร พื้นที่ปลูก 196,จังหวัดชั้นนำอันดับหนึ่งของประเทศไทยในด้านการปลูกทุเรียน158 ไร่ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลุกทุเรียนมากที่สุดในประเทศไทยและมีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่มากมายในพื้นที่ ในปี 2563 ชุมพรมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 315,550 ตัน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของไทย จังหวัดจันบุรี พื้นที่ปลูก 195,126 ไร่จันทบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากในการปลูกทุเรียนเนื่องจากมีคุณภาพของดินที่ดีและเหมาะกับการปลูกมากรวมถึงเป็นจังหวัดที่ชาวสวนมีประสบการณืการปลูกมาอย่างยาวนานปี 2563 จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทุเรียนมากที่สุดของประเทศไทย อยู่ที่ 380,446 ตัน จังหวัดระยอง พื้นที่ปลูก 66,382 ไร่ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชั้นนำด้านการปลูกทุเรียนของไทยระยองมีความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของพื้นที่และเงินลงทุน โดยถือเป็นอีกจังหวัดที่มีอัตราผลผลิตต่อไร่สูงเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,724 กิโลกรัม ต่อไร่ ในปี 2563 ระยองมีผลผลิตราวๆ 114,400 ตันจังหวัดที่มีพื้นที่ปลุกทุเรียนมากในลำดับถัดมาได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช (53,671 ไร่)และจังหวัดยะลา (53,621 ไร่)