บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย การเวลาปรับเงินเดือนข้าราชการการปรับเงินข้าราชการจะมีการประเมินผลการเลื่อนเงินเดือน กำหนดปีละ 2 รอบช่วงแรก ประเมินผล 1 ต.ค. – 31 มี.ค. มีผลปรับเงินเดือน ในวันที่ 1 เม.ย.ช่วงสอง ประเมินผล 1 เม.ย. – 30 ก.ย. มีผลเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 ต.ค.เงินเดือนข้าราชการ 2566  ตำแหน่งทั่วไป1.ระดับปฏิบัติงานขั้นสูง : 21,อัตราเงินเดือนราชการไทยปี010 บาทขั้นต่ำ : 4,870 บาท2.ระดับชำนาญงานขั้นสูง : 38,750 บาทขั้นต่ำ : 10,190 บาท3.ระดับอาวุโสขั้นสูง : 54,820 บาทขั้นต่ำ : 15,410 บาท4.ระดับทักษะพิเศษ ขั้นสูง : 69,040 บาทขั้นต่ำ : 48,220 บาท อัตราเงินเดือนข้าราชการ  ตำแหน่งวิชาการ1.ระดับปฏิบัติการขั้นสูง : 26,900 บาทขั้นต่ำ : 8,340 บาทขั้นต่ำชั่วคราว : 7,140 บาท2.ระดับชำนาญการ ขั้นสูง : 43,600 บาทขั้นต่ำ : 15,050 บาทขั้นต่ำชั่วคราว : 13,160 บาท3.ระดับชำนาญการพิเศษขั้นสูง : 58,390 บาทขั้นต่ำ : 22,140 บาทขั้นต่ำชั่วคราว : 19,860 บาท4.ระดับเชี่ยวชาญขั้นสูง : 69,040 บาทขั้นต่ำ : 31,400 บาทขั้นต่ำชั่วคราว : 24,400 บาท5.ระดับทรงคุณวุฒิขั้นสูง : 76,800 บาทขั้นต่ำ : 43,810 บาทขั้นต่ำชั่วคราว : 29,980 บาท