อำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ โพสท์โดย DOMINOอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร และอำเภอนี้มีเพียงตำบลเดียวเกาะสีชัง เป็นอำเภอตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่เดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการ มีหลวงศรีชลังคณารักษ์ เป็นผู้รักษาราชการ ต่อมาถูกย้ายไปขึ้นกับจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2486 มีพื้นที่เกาะรวม 7.65 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเลรวม 9.65 ตารางกิโลเมตรคำขวัญ: พระจุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ วันไหลเกาะขาม ลือนามพระพุทธบาท หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์แผนที่จังหวัดชลบุรี เน้นอำเภอเกาะสีชังเกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ) และสร้างพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งทำให้เกาะสีชังเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่อำเภอเกาะสีชัง เป็นอำเภอที่มีเกาะมากที่สุดอันดับที่ 3 ในจังหวัดชลบุรี มีมากถึง 8 เกาะจาก 47 เกาะ มีเกาะหลักคือ เกาะสีชัง ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 6.712 ตารางกิโลเมตร และเกาะเล็ก ๆ อีก 7 เกาะ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเกาะสีชังทั้งหมด ทุกเกาะมีพื้นที่รวมทั้งหมด 7.650 ตารางกิโลเมตร