บอร์ด ความรัก,การสร้างพลังชีวิตให้กับตนเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย dektarkหากท่านเป็นคนหนึ่งอยู่ในภาวะ ท้อแท้ สิ้นหวังในชีวิต ซึ่งภายใต้สภาวะสังคมและปัจจุบัน ซื้อมักจะก่อให้เกิดมลภาวะทางอารมณ์ เศร้า เหงา ซึม ท้อแท้ สิ้นหวัง   ภาวะในลักษณะนี้เราไม่สามารถจะพึ่งพิงจากแหล่งพลังงานจากภายนอกได้เลย ยกเว้นการสร้างพลังวิเศษให้เกิดขึ้นในตัวเอง วันนี้ผมมี แนวทาง มาฝากในการสร้างพลัง ให้กับตัวเองโดยเฉพาะพลังทางด้านจิตใจ ต้องสร้างให้เกิดขึ้น ภายในของตัวเองด้วยตัวเอง นั่นคือการ สวดมนต์เสริมพลังให้ ตัวเอง ด้วย คาถาสั้นๆตั้งนะโม 3 จบแล้ว สวดบทนี้พุทโธ เม นาโถ ธัมโม เม นะโท สังโฆ เม นาโถและต่อด้วย นะโมพุทธายะสัมมาอะระหังให้บริกรรมตลอดเวลา หรือช่วงเวลาว่างๆ รับรอง ท่านจะมีพลัง และท่านจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ไม่อ่อนไหวกับ สภาพสังคมความเปลี่ยนแปลงภายนอก หรือภาษาพระเรียกว่าโลกียธรรม ขอให้ท่านโชคดีมีความสุข โหวต Poll: (โหวตไม่ลับ)การสร้างพลัง ชีวิตให้กับตนเองดีมาก0ดี0ปานกลาง0น้อย0หากต้องการโหวต Poll, กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนค่ะ